nieuw in de opstelling

Paul Cézanne, La Montagne Sainte-Victoire, 1888
14 sep 2017

Paul Cézanne: La Montagne Sainte-Victoire, 1888
Paul Cézanne: La Montagne Sainte-Victoire, 1888

Paul Cézanne, voorvader van de moderne kunst, probeerde met zijn schilderwerk de blijvende waarde en de harmonie van de natuur te doorgronden. De berg Sainte-Victoire vormde een onuitputtelijke bron van inspiratie en komt regelmatig voor op zijn schilderijen. Hij maakte ongeveer 40 schilderijen en 45 aquarellen met dit motief. Dit werk is een van de eerste schilderijen van de Mont Sainte-Victoire van Cézanne. De voorgrond is verdeeld in groene en okerkleurige stroken en vlakken, waarin donkergroen verticale accenten zijn gezet. Daarachter komt een vlakte met huizen en cipressen waaruit een bergmassief oprijst. Alle traditionele hulpmiddelen om diepte te suggereren zijn opzettelijk verwaarloosd: in het schilderij zijn noch perspectivische lijnen noch een opeenvolging van donkere en lichte partijen terug te vinden. De suggestie van perspectief wordt voornamelijk gecreëerd door kleurgebruik. Hoewel Cézanne’s werkwijze verschilde van de impressionisten, exposeerde hij wel samen met leden van de groep en noemde hij zichzelf een impressionist. In tegenstelling tot hun vluchtige impressies, probeerde hij de onderliggende structuur van het landschap weer te geven. Zijn leven lang probeerde hij een evenwicht te bereiken tussen ‘oog en geest’, tussen waarnemen en gewaarworden. 

Schenking Vereeniging tot het Vormen van eene Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam (VVHK)