stad en taal

Foto: Tomek Dersu Aaron
Foto: Tomek Dersu Aaron

Stad en Taal, Ontmoet Kunst is een programma speciaal voor volwassen die Nederlands leren als tweede taal (NT2). Hedendaagse en moderne kunstwerken vormen prikkelende aanleiding en referentiepunt om de taal te leren. In het Nederlands maken deelnemers beschrijvingen van kunstwerken en formuleren ze hun mening.

Tijd: 1,5 uur
Prijs: € 82,50 groep van 15 personen, gratis entree, inclusief lesmateriaal
Niveau: gevorderd A2 niveau, op weg naar B1 niveau

boeken

Handleiding en opdrachten

 

Informatie video